ROZVÍJEJ SE ČLOVĚČE S ÚSMĚVEM

Získejte nadhled

Konstelace vám umožní získat nový úhel pohledu na váš problém

ROZVÍJEJ SE ČLOVĚČE S ÚSMĚVEM

Podívejte se do zrcadla

Nebojte se podívat sami sobě do očí, konstelace vám to umožní

O mně

Jmenuji se Břetislav Sciskala a jsem mj. lektorem v oblasti osobního rozvoje. Než jsem se však začal vědomě zajímat o osobní rozvoj, uběhl nějaký ten pátek. Narodil jsem se v roce 1981 a vyrůstal jsem v Petrovicích u Karviné. Tento „rázovitý“ kraj mi umožnil poznávat lidi s těmi nejintenzivnějšími pocity lásky, nenávisti, štěstí, utrpení, smutku, bezmocí, často zintenzivněnými alkoholem. S pocity, které mohou člověku pomoci v jeho rozvoji.

Na mých seminářích Vás nebudu nic učit. Budu Vám jen dávat prostor k tomu, abyste objevili sami sebe. A navíc to bude s humorem.

Praxe a zkušenosti:
 • Vystudoval jsem informatiku na VŠB-TU v Ostravě a od roku 2005 pracuji jako SAP konzultant. Poradenství v oblasti IT mi dalo obrovskou příležitost pracovat s lidmi různého ražení. Ale nejenom to. IT svět obnáší velký stres, tlak na výkon, řízení lidí či týmů, zvládání stanovených cílů a termínů, plnění občas nesmyslných úkolů... Aby toto člověk dokázal zvládnout, musí se rozvíjet nejen na poli profesním, ale také na poli osobním.
 • Právě Reiki (kterému se věnuji od roku 2008) mi pomohlo zvládat stres na takové úrovni, aby mne nepohltil a abych nedopadl jako řada mých kolegů, kteří skončili s diagnozou „vyhoření“. Pomocí Reiki jsem začal nejenom zvládat stres, ale také vědomě poslouchat svou intuici. Intuice nám pomáhá růst a činit zásadní životní rozhodnutí. Často nás vede někam, kde to neznáme nebo nás nabádá učinit rozhodnutí, která nejsou jednoduchá. Přesto je to v konečném důsledku pro naše dobro.
 • A tak mne intuice přivedla k systemickým konstelacím. Budu upřímný, když jsem s touto metodou setkal v roce 2011 poprvé, byl jsem z ní spíše vyděšený. Cítit pocity cizích lidí mi nepřišlo „normální“. Uvědomil jsem si však veliký přínos systémového přístupu pro poznávání sebe sama. Rozhodl jsem se tak zaintegrovat konstelace do svého života. Díky konstelacím se můžeme podívat na náš život pohledem nezúčastněného pozorovatele a lépe tak chápat co a proč se v našem životě děje.
 • Jsem členem České asociace systemických konstelací CASK, díky které se můžu setkávat s těmi zkušenějšími a učit se od nich. Asociace je zároveň jistou zárukou dalšího vzdělávání svých členů a dohledem nad nimi.
 • Mé semináře jsou primárně určeny pro „normální lidi“, kteří řeší „běžné“ problémy. Jak zaplatit účty, jak se uplatnit v práci, jak uspokojit svou ženu/muže, jak komunikovat s rodiči, dětmi, partnerem ...
 • Na své životní cestě jsem se setkal s mnoha lidmi, od kterých jsem se mohl učit, a kteří měli lví podíl na mém vlastním rozvoji. Především bych rád poděkoval
  • svému příteli Pavlu Slováčkovi, který mi otevřel oči,
  • úžasné učitelce Reiki Vladislavě Přibové, která se mnou měla velkou trpělivost a
  • Janu Bílému za jeho konstelační výcvík a osobní příklad.
 • Těším se na osobní setkání s Vámi :-)

Reiki

Reiki je dar. Jde o prastarou metodu vycházející z východních filosofií, která je postavena na práci s energií. Kořeny Reiki sahají do hluboké minulosti, kde ovšem byly „ztraceny“. Tato metoda byla znovuobjevena teprve v 19.stolení japonským mistrem jménem Mikao Usui. Z mého pohledu má Reiki dva základní projevy:
 • Harmonizační - Reiki harmonizuje tělo i mysl, což má blahodárné účinky na náš fyzický, ale i mentální stav.
 • Osobní rozvoj - ve spojení s touto energií se člověk dostává do kontaktu se svou intuicí, a učí se jí naslouchat.
Pár základních faktů a zkušeností:
 • Reiki se skládá ze dvou slov. „Rei“ znamená vesmírná a „Ki“ znamená vitální energie. Pokud si říkáte, že vitální energie je přece Čchi, tak máte pravdu. Čchi je čínský výraz, zatímco Ki je japonský.
 • Reiki dokáže harmonizovat tělo i mysl - velice dobře působí na naše běžné problémy. Může nám usnadnit zvládnutí lehkých zdravotních problémů, pomoci zklidnit naši mysl a lépe zvládat stres či strach.
 • Reiki vede k otevřenosti - učíme se otevírat sami sobě i okolnímu světu. Můžeme tak prohlubovat naše empatické schopnosti a odbourávat některé obranné bloky, které nás „chrání“ před ostatními či sebou samým. Každé otevření se něčemu novému je správným krokem vpřed.
 • Reiki urychluje - pozor, urychluje i průběh nemocí, což může dočasně vést ke krátkodobému zhoršení stavu. Z rakoviny či jiné závažné nemoci Vás nevyléčí, ale může Vám zmírnit trápení.
 • Reiki nás sbližuje s intuicí - nepotřebujeme učitele, intuice moc dobře ví, co máme dělat ;-)
 • Mně osobně Reiki pomohlo najít cestu k sobě samému. Dostal jsem do ruky nástroj, pomocí kterého jsem se mohl začít prohrabávat svými vlastními problémy, spojovat se se svou intuicí a rozvíjet se. Díky Reiki mnohem více vnímám ostatní lidi (někdy však vyjma své ženy :-) ) a jejich aktuální stav, dokážu se rychleji zkoncentrovat, využívám Reiki při meditaci, odolávám lépe stresu, virózy odcházejí dřív a nevracejí se.

Informací o historii Reiki, stupních či symbolech, najdete na internetu mnoho. Mým cílem není psát či přednášet o Reiki, ale nabídnout Vám prostor pro vlastní zkušenost.

Doporučuji:

REIKI

Reiki

Koučing

Fotbalového nebo hokejového kouče si dovede představit každý. Určuje sestavu, sedí na lavičce, většinou však stojí před ní a výrazně gestikuluje. Co ale dělá kouč osobního rozvoje??? Abychom si mohli odpovědět na tuto otázku, musíme si připomenout, co vlastně takový osobní rozvoj znamená.

Osobní rozvoj je proces, při kterém se postupně hlouběji poznáváme. Tuto nicneříkající definici se pokusím blíže vysvětlit. Představte si sami sebe jako cibuli. Informace a fakta, které o sobě víte, jsou vrchní slupkou. Pod touto vrchní slupkou se skrývají informace o nás samých, které již nemusí být tak jednoduše zjistitelné. Pokud se rozhodnete hledat sebe sama, musíte začít stahovat jednu vrstvu slupky této cibule za druhou. Jedině tak se můžete dostávat stále hlouběji a hlouběji k sobě samému. Čím hlouběji budete pronikat, tím bude loupání cibule složitější. Odměnou Vám ale bude větší porozumění sobě samému a možná i určitý pocit naplnění.

V tomto směru je kouč osobního rozvoje tím, kdo Vám může pomáhat:
 • definovat jednotlivé vrstvy slupky a poznávat jejich obsah - postupně upozorňovat na problémy Vašeho života, na které se máte soustředit a pracovat s nimi,
 • určovat vhodné metody k řešení problemů spojených s danou vrstvou slupky. Je přirozené, že každý problém vyžaduje individuální řešení. Stejně jako ve fotbale se jiným způsobem trénuje rychlost, jiným vytrvalost a jiným třeba střelba na bránu, tak i v životě je nutné jinak přistupovat k řešení problému vztahu s rodičem a jinak k řešení vztahu k práci.

Na svých seminářích dávám prostor především prožitku a získávání vlastních zkušeností. Vycházím z toho, že každý z nás je absolutní jedinec a není druhý jemu podobný. Není tedy možné aplikovat jedno schéma (tréninkový plán) na každého z nás. Budu hledat ve Vás to, co potřebuje ven a čemu byste se měli věnovat. Budu upozorňovat na Vaše slabá místa. Pomohu Vám nést I nepříjemná zjištění.

Konstelace

Jsou metodou (vyvinutou v 80.letech Bertem Hellingerem), která nám umožňuje podívat se na naše „problémy“ očima nezapojeného pozorovatele. Vidíme tak často bezvýchodné situace z úplně jiného úhlu pohledu a nacházíme pak možnou cestu, kterou se můžeme vydat. Problémy se mohou týkat jakéholi systému, do kterého jsme zapojeni. Takovým systémem může být například:
 • Rodina (tzv. původní rodinný systém) - vztah k matce či otci hraje v našem životě naprosto klíčovou roli. Ovlivňuje nás mnohem víc, než si jsme ochotni připustit.
 • Vztahy (ať už partnerské, přátelské nebo pracovní,...) - porozumění vztahům s lidmi, kteří nás obklopují, nám usnadní soužití s partnerem, jakož i fungování v pracovním či přátelském kolektivu.
 • Tělo - uvědomování si našeho vlastního těla a věnování pozornosti komunikaci s ním, působí jako prevence. Naše tělo reaguje na problémy našeho života různými signály a je tak velice cenným zdrojem informací. Nasloucháním svému tělu lze předejít leckterým zdravotním problémům.
 • Firma - budování a řízení firmy je náročný proces, který ovlivňují všichni jeho účastníci. Je dobré studovat vazby jednotlivých zaměstnanců, oddělení nebo vztahy hierarchické. Odstranění komunikačních bloků mezi jednotlivými částmi firmy přímo zvýší její potenciál.
 • Peníze - náš vztah k penězům je ovlivňován nejen vývojem naší společnosti, ale i hodnotami našeho rodu. Požádat o zvýšení platu, schopnost ocenit svou práci penězi, nakládat s penězi ať už půjčkou nebo darem... Všechny tyto kroky jsou doprovázeny emocemi, které v nás způsobují pocity viny, studu, štěstí, závislosti či svobody.

Jak vypadá taková konstelace u mě? Člověk, který si chce postavit konstelaci, musí mít jasný záměr(čeho se má konstelace týkat). Tento záměr však může vyplynout až z rohovoru se mnou. Moderuji krátký rozhovor, ve kterém se snažím získat fakta o Vašem záměru. Na základě tohoto rozhovoru Vám navrhnu postavit do konstelace členy daného systému (Vy!!!, matka, pradědeček, šéf, peníze, srdce, hlava...). Pokud s tím budete souhlasit, tak si vyberete (vedeni svou intuicí) ze všech přítomných za navrhované členy tzv. „zástupce“. A tyto zástupce rozestavíte do konstelace. A poté začíná Vaše role pozorovatele. Pozorovatele toho, co jste postavil/a (už to samo o sobě Vám dá velice cennou informaci) a toho, co se bude dít.... Přijďte se podívat sami.

Konstelace se využívají buďto jako terapeutický nástroj nebo nástroj osobního rozvoje. Já osobně je využívám především jako nástroj sebepoznání. Uvedl bych zde několik výhod a nevýhod této metody (určení, co je výhoda a nevýhoda nechám na Vás):

 • Není to zázračná metoda, pomocí které všichni budeme osvícení. Za každou cestou se skrývá kus težké práce, kterou musíme sami vykonat.
 • Tato metoda ale podporuje emoční prožitky a je tak vhodná zejména pro ty, kdo mají problém s uvolňováním emocí či jejich projevováním (častý problém mužů).
 • Může dojít k retraumatizaci a je úkolem lektora, aby takové situaci dokázal předejít.
 • Metoda je naprosto nevhodná pro lidi v depresích, s psychickými problémy a osoby, které jsou aktuálně emočně nevyrovnané. Účastník semináře by měl informovat lektora o svém aktuálním stavu a ten by měl rozhodnout, zda jeho stav je vyhovující k účasti na semináři.
 • Lze pracovat skupinově i individuálně.
 • Metoda nemá vědecké vysvětlení. I přes snahu německých vědců se zatím nepodařilo odhalit, na jakém principu tato metoda funguje. Podotýkám, že se neřeší to, jestli metoda funguje, ale proč (jak) funguje. Můj osobní pohled je tak trochu ajťácký :-) Existuje pole (říkám mu hard disk), ke kterému se z nějakého nevysvětlitelného důvodu dokážeme připojit a stáhnout z něj potřebné informace. Samozřejmě zde platí, že máme jistá omezená oprávnění a ne všechny informace smíme stáhnout.
 • Umožňuje tvořit náhledy či vhledy z pozice nezúčastěné osoby. Mít možnost vystoupit z naší životní role a podívat se na sebe sama je neocenitelná zkušenost... na všechno ostatní je tu jeden nejmenovaný výrobce platebních karet.
 • Hlubší poznávání sebe sama. Každý okamžik věnovaný prožití něčeho silného je nesmírně obohacující. City, pocity, programy a nastavení, které máme, jsou nevyčerpatelnou studnicí poznání o nás samotných.
 • Konstelace mne naučily především jednu věc - nesoudit nikoho, koho potkám. Nikdy totiž nevím, jaký „batoh“ si daný člověk nese.

Na internetu je toho o konstelacích napsáno hodně, proto jsem zde vypsal jen základní info. Navíc zde vice než jinde platí , „kdo nezažije, nepochopí“. Pro ty, kdo si chtějí přečíst něco o konstelacích, doporučuji:


Fotografie

Rád fotím a v této sekci bych se s vámi chtěl podělit o pár svých úlovků :-)

Kontakt

Ing. Břetislav Sciskala
Teplýšovice 30, 256 01
+420 733 149 423
bretislav@sciskala.com
IC: 02268124
bankovní spojení: 2606357193/0800

Kalendář akcí

28.
Září
Konstelace v Návsí
Celodenní seminář s metodou systemických konstelací. Rozvíjejte se pomocí speciálních cvičení zaměřených na prožitek. Vystupte ze svých rolí a podívejte se na ně z jiného úhlu pohledu.

více

šipka

Sledujte mě na

facebook
Nechte se informovat o tom co se bude dít!

Kontakty

Ing. Břetislav Sciskala
Teplýšovice 30, 256 01
+420 733 149 423
bretislav@sciskala.com
IC: 02268124
bankovní spojení: 2606357193/0800