15
Březen
POZNEJ SE
Další prožitkový worshop systémických konstelací­ se bude konat v Toulcově dvoře v Praze. Dozví­te se co jsou konstelace a k čemu jsou užitečné. Vyzkoušíte si několik cvičení­, která vám umožní­ nahlédnout na vaše životní­ role z nadhledu. Uvědomí­te se svůj aktuální­ postoj vůči sobě samé/samému, rodičům, partnerovi, práci, lásce a smrti.

Zvu vás do pří­jemného prostředí­ Velkého přednáškového sálu v Toulcově dvoře, kde budeme společně vystupovat z naši­ch životní­ch rolí­ a budeme moct pozorovat tyto role z nadhledu (jiného úhlu pohledu).

Místo konání­:
Velká přednášková mí­stnost, Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 Hostivař
Časová propozice:
Čtvrtek 18:00 - 21:00
Pří­spěvek:
350Kč
Přihlásit se můžete na:
emailu bretislav@sciskala.com nebo na telefonu 733 149 423
Sebou:
Svačinu, vodu, teplejší­ avšak pohodlné oblečení­